hareket ve kuvvet test

HAREKET VE KUVVET TEST - 1

1.Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi dinamometre ile ölçülür?
a-Kuvvet b-Kütle c-Uzunluk d-Zaman

2. Bir otomobil 120 km lik yolu 2 saatte alıyor.Ortalama hızı ne olur?
a-20 b-240 c- 60 d-30

3-Aşağıdakilerden hangisi Skaler büyüklüktür?
a-Zaman b-Hız c-Bileşke kuvvet d-Yerdeğiştirme

4-Aşağıdakilerden hangisi basit makine değildir?
a-Tahterevalli b-Ütü c-El arabası d-Cımbız

5-Duran cismin sürekli durma,hareketli bir cismin sürekli hareket etmesine ne denir?
a-Hız b-Kuvvet c-Eylemsizlik d-Güç

6.Sürtünme kuvveti ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-Sürtünme kuvveti hareketle zıt yönlüdür b-Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır c-Sürtünme kuvveti cismin hızını artırır d-Sürtünme kuvveti cismin ağırlığı ile doğru orantılıdır.

7-Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin elemanlarından biri değildir?
a-Uygulama noktası b-Yönü c-Kütlesi d-Doğrultusu

8-I-Duvarı itmek II-Çim biçmek III-Kitapları rafa kaldırmak IV-Masaya abanmak
Yukardaki olaylardan hangilerinde iş yapmıştır?
a-Yalnız III b-I ve II c-II ve III d-III ve IV

9-Yüksekten düşen bir topun hangi enerjisi artar?
a-Potansiyel b-Kinetik c-Isı d-Durağan

10-İş birimi nedir?
a-Joule b-km/sa c-Watt d-Newton

YANITLAR:1)A 2)C 3)A 4)B 5)C 6)C 7)C 8)C 9)B 10)A

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !